JAG HJÄLPER DIG


Behöver du sporadisk administrativ eller kommunikativ hjälp? Eller skulle du vilja ha någon som hjälper dig då och då med din webbplats och sociala kanaler?


Har du en strategi men har svårt att se hur den ska förverkligas och förankras i verkligheten? Behöver du hjälp med att genomföra din strategi i praktiken?


Har du problem med att få ihop ditt livspussel? Behöver du hjälp med dina privata sysslor så du får tid till det du vill och tycker är roligt?